Categorie├źn
Geen categorie

Het Corona-effect

Het coronavirus heeft de afgelopen paar maanden onvoorstelbare situaties in het leven geroepen. Wereldwijd zijn er 300.000 coronadoden gemeld, ziekenhuizen kampen nog steeds met een tekort aan zorgpersoneel, verpleeghuizen staan geen bezoek toe, het vliegverkeer staat vrijwel stil en grenzen zijn dicht gegaan.

Maatregelen

Om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk in te dammen zijn er verschillende maatregelen getroffen. Voorbeelden daarvan zijn het sluiten van scholen en kinderopvangcentra, zoveel mogelijk vanuit huis werken en zoals al eerder vermeld: vrijwel geen vliegverkeer. Ten gevolge hiervan is mede het woon-werkverkeer aanzienlijk afgenomen.

De effecten hiervan zijn duidelijk merkbaar geweest. Minder uitstootgassen en een schonere lucht. De grootschaligheid van deze gevolgen is bij uitstek duidelijk gemaakt door de zichtbaarheid van de Himalayas vanuit India. Deze zijn namelijk voor het eerst in 30 jaar vanuit het land te bewonderen.

Klimaatdoelstellingen

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat extreme maatregelen extreme gevolgen hebben. Dit heeft op zijn beurt weer kritische vragen opgeroepen over de mate waarin verschillende overheden de klimaatdoelstellingen serieus nemen. Immers, als er iets duidelijk is geworden, is dat dat deze doelen zeer waarschijnlijk op relatief eenvoudige wijze zijn te behalen.

Plastic soep

Je kunt je ook afvragen of de afgelopen paar maanden invloed hebben gehad op de plastic soep. Is de hoeveelheid afval in de zeeën en oceanen afgenomen? Zijn mensen zich meer bewust van hun bijdrage aan meer danwel minder vervuiling? Het is zeer goed voorstelbaar dat je als particulier of bedrijf je veel sneller geroepen voelt om een afvalcontainer te huren die je voor verschillende soorten afval kunt gebruiken. Dit allemaal door meer bewustwording.

Essentiële beroepen

Bovendien is aan het licht gekomen welke beroepen daadwerkelijk als essentieel kwalificeren in de maatschappij. Verbazingwekkend genoeg zijn dit allerminst de beroepen die van oudsher financieel het meeste opleveren. Want als je op een volle IC-afdeling ligt in een ziekenhuis dat worstelt om aan iedereen adequate zorg te leveren, kan ik je garanderen dat je niks hebt aan de CEO van een grote oliemaatschappij. Op dat moment zijn de artsen en verpleegkundigen de enigen die ertoe doen.

Het is dan ook de vraag of deze crisis een kanteling teweeg zal brengen op het gebied van salarissen en aanzien die verschillende beroepsgroepen genieten. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de hoop dat de maatschappij duidelijk zal maken dat dit een 'no-go' is. En terecht. Het kan toch niet zo zijn dat verpleegkundigen en anderen in de zorg die hun gezondheid en leven voor ons welzijn riskeren op deze wijze voor lief worden genomen.