Je medewerkers een Excel cursus laten doen? Doe dat incompany!

incompany Excel cursus

Wanneer er in jouw bedrijf volop met het bekende programma Excel wordt gewerkt, dan is het voor je organisatie van het grootste belang dat je medewerkers hier goed mee om kunnen gaan. Is dat namelijk niet het geval, dan is de kans groot dat je werknemers eigenlijk te veel tijd kwijt zijn aan bepaalde taken. Dat gaat uiteindelijk jammer genoeg ten koste van de productiviteit en mogelijk zelfs de hoogte van de winst die je maakt als bedrijf. 

Gelukkig is Excel wel een relatief eenvoudig programma, een programma dat door beginners dus redelijk snel onder de knie gekregen kan worden, bijvoorbeeld door middel van een cursus. Om de meest specialistische toepassingen van Excel te leren is wel wat meer tijd nodig, maar ook daarvoor zijn er cursussen beschikbaar die je je werknemers kunt laten volgen. Voor het best mogelijke resultaat is het aan te raden voor een zogeheten Incompany Excel cursus te kiezen. Hieronder lees je meer over deze incompany cursussen. Daarna gaan we nog wat dieper in op het programma Excel en het belang ervan.

Waarom kiezen voor een incompany cursus?

Als we het hebben over een incompany cursus of training (vaak ook wel inhouse cursus genoemd), dan hebben we het over een cursus die speciaal voor jouw bedrijf is samengesteld door een externe specialist in het aanbieden van cursussen. Dat houdt in dat je personeelsleden heel gericht worden getraind in het werken met Excel-bestanden en -toepassingen die in jouw organisatie worden gebruikt. Echt maatwerk dus, waarvoor je wellicht wel iets meer betaald, maar de resultaten zijn er dan ook naar, en bovendien hoeft een dergelijke cursus niet onnodig lang te duren.

incompany Excel cursus

Op deze manieren kan een incompany cursus vorm krijgen

Een incompany cursus kan op verschillende manieren tot stand worden gebracht. Dit zijn grofweg de mogelijkheden die je hierbij hebt:

 • Je kunt de cursus in je eigen bedrijfspand laten plaatsvinden en je zorgt hierbij zelf voor alle benodigde (computer)materialen.
 • Je laat de cursus in je eigen bedrijfspand plaatsvinden, maar je laat de externe cursusaanbieder de materialen regelen en meenemen.
 • Je laat je medewerkers de cursus volgen in het bedrijfspand van de cursusaanbieder, die dan ook zelf de materialen regelt.
 • Je laat je werknemers de cursus digitaal, dus op afstand, afnemen. Voor het besparen van reistijd, het zorgen voor een hoge opkomst en het mogelijk voorkomen van besmettingen met het coronavirus zou dit een logische optie kunnen zijn.

Het digitaal afnemen van de cursussen is dikwijls de goedkoopste optie. Verder geldt de derde hierboven genoemde mogelijkheid als relatief duur, terwijl als je de cursus in je eigen pand wilt laten plaatsvinden het financieel gunstiger voor je uitvalt wanneer je zelf voor alle benodigde materialen zorgt.

Waarom zijn goede Excel-vaardigheden eigenlijk zo belangrijk?

Het is van groot belang dat je werknemers goede kennis hebben op het gebied van het werken met het programma Excel. Dit om onder andere de volgende redenen:

 • In talrijke bedrijven wordt met Excel (of afgeleiden daarvan) gewerkt, dus mogelijk ook in jouw organisatie. 
 • Je medewerkers kunnen bepaalde werkzaamheden in Excel waarschijnlijk beter en sneller uitvoeren zodra ze meer inzicht hebben in de werking van dit programma. Zodoende zijn de kosten die komen kijken bij een Excel cursus normaal gesproken vrij snel weer terug te verdienen.
 • Als je personeelsleden een Excel cursus hebben gevolgd, dan kunnen ze wellicht zelf nieuwe bestanden op poten zetten waar ook ingewikkelde formules en rekenschema’s deel van uitmaken.
 • Wanneer je al je medewerkers dezelfde cursussen laat volgen, dan kun je meer uniformiteit bewerkstelligen binnen je organisatie. Hiermee zal er dus een bepaalde consequentie ontstaan in de manier waarop (nieuwe) bestanden worden opgebouwd en ingevuld.

Los van bovenstaande aspecten kan het voor jouw bedrijf gunstig uitpakken als je je medewerkers Excel-cursussen aanbiedt. Het aanbieden van cursussen getuigt namelijk van heel goed werkgeverschap. Veel werknemers beschouwen het immers als een pré als een werkgever de gelegenheid geeft tot ontwikkeling en zelfontplooiing. Doe je hen een dergelijke cursus ‘cadeau’, dan kan dat dan ook leiden tot extra loyaliteit van hun kant.

De mogelijke Excel-cursussen die je je werknemers kunt laten doen

Als het om het programma Excel gaat is er niet één pasklare cursus die je aan elke werknemer kunt voorschotelen. De kennis van een beginner verschilt daarvoor namelijk te zeer met wat een gevorderde of een expert ervan weet. Daarom is het goed om te weten dat er verschillende cursussen bestaan met elk een eigen instapniveau. Stuur je een personeelslid op cursus, dan is het dus zaak eerst goed op de hoogte te zijn van het huidige niveau wat betreft Excel van deze persoon.

Enfin, over het algemeen mag je verwachten dat je bij een goede cursusaanbieder de volgende mogelijkheden hebt wat betreft Excel cursussen:

 • Een basiscursus voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks kennis hebben op het gebied van Excel. Aan hen wordt tijdens deze cursus dan ook eerst geleerd wat de basisprincipes zijn van dit interessante programma’s. Bovendien worden de meer eenvoudige functionaliteiten aangeleerd.
 • Cursussen voor gevorderden: van mensen die deze cursus volgen mag je ervan uitgaan dat deze de basiskennis al onder de knie hebben. Dergelijke cursussen zijn dan ook ideaal voor mensen die een stap verder willen gaan en bijvoorbeeld wat meer specialistische lijsten en (draai)tabellen willen creëren met dit programma. Bij gevorderdencursussen komen ook thema’s aan bod als het opnemen en het uitvoeren van een macro en het combineren van functies.
 • Specialistische cursussen. Als je een of meerdere van je werknemers wilt laten uitgroeien tot een absolute expert in Excel, dan zou je ze kunnen aanmelden voor een specialistische cursus. Tijdens zo’n cursus leer je alle nog niet eerder aangeleerde of gebruikte handelingen uit te voeren, onder meer met de invoegtoepassing Power Pivot. Je kunt nog verder gaan door een cursus te zoeken waarbij men leert te werken met de programmeertaal VBA, zodat men voortaan ook bepaalde toepassingen kan automatiseren. Controllers en data-analisten kunnen echt baat hebben bij een dergelijke cursus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *